به گزارش گروه علمی انتخاب خبر؛ روش های فنی تولید آب شیرین از دریای عمان، روش های انتقال و توزیع آب استحصالی از دریای عمان، مزیت های ژئوپلیتیکی تأمین آب کشور از دریای عمان از جمله پانل های موضوعی این سمپوزیوم است.

سمپوزیوم تخصصی «امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور» با همکاری انجمن آمایش سرزمین ایران برگزار خواهد شد.

این سمپوزیوم با حضور مقامات و شخصیت های برجسته و مطرح سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی کشور برگزار می شود. علاقه مندان اعم از اساتید، صاحب نظران، متخصصین، کارشناسان و دانشجویان جهت شرکت در این سمپوزیوم می توانند با دبیرخانه تماس حاصل نمایند.

plan samposium daryaoman

samposium daryaoman