به گزارش انتخاب خبر، علیرغم آنکه پیشینه تاریخی این سرزمین سرشار از شور، نور، شادی و نشاط بوده، امروز بنا به آمار رسمی مردم سرزمین ایران افسرده و پژمرده اند. گرایش به سوی اعتیاد، گسترش ارقام طلاق و جدایی، گسستن از سرزمین و خودکشی های فراوان هریک گوشه های کوچکی از این افسردگی جامعه را نشان می دهد. لذا باید از قبل از اینکه این بحران به فجایع بیشتری ره جوید چاره ای اندیشید.

در این راستا دکتر محمدعلی دادخواه، اخیراً کتابی تحت عنوان «شادی؛ حق فراموش شده» به رشته تحریر درآورده است.

وی در زمینه پیشینه نشاط و شادی در فرهنگ، تمدن، عرف عامیانه، جشن ها، بزم ها و حتی رفت و آمدهای خانوادگی دل دوخته و به ارزش های mohammadalidadkhahارجمندی دیده گشوده است؛ از هنگامی که کوروش بزرگ خدا را برای ارزانی شادی سپاس می گوید و هنگامی که پیامبر اسلام بر کسانی که اندوهشان فراوان است افسوس می خورد. اکنون همان بزنگاه ارجمندی است که باید برای شادی مردم چاره ای اندیشید.

دکتر دادخواه درخصوص اهمیت ضرورت چاپ کتابی با موضوع شادی اظهار می دارد: ناشادی، ره آوردهای تلخی همانند رکود، افسردگی، بی خویشی و ویرانی سرزمین را به همراه خواهد داشت.

اما چگونه است که برخی مذهبی ها شادی را بر نمی تابند؟ نویسنده کتاب «شادی؛ حق فراموش شده» در پاسخ به این پرسش انتخاب خبر می گوید: مسلمانان در اسلام و شیعه، خداوند را شادی مطلق می دانند؛ بدانسان که در برداشت چونی و چرایی ذات الهیت، بسیاری از اندیشمندان این سرزمین، خداوند را شادی مطلق دانسته اند.

به قول شعر مولوی:
کی غم خورد آن که شاد مطلق باشد
وآندل که برون ز چرخ ارزق باشد
تخم غـــــــــــــــم را کجا پذیرد بزمین
آن کز هوشش فلک معلق باشد

و بسیاری از بزرگان، اندیشورزان و راهنمایان این آب و خاک، جهان را برآمده از خنده دانسته اند.

و به قول شاعر:

هر ذره که مي پويد بي خنده نمي رويد
از نيست سوي هستي ما را کي کشد خنده
خنده پدر و مادر در چرخ درآوردت
بنمود به هر طورت الطاف احد خنده

دکتر دادخواه تصریح می کند: افرادی که شادی را به اسم اسلام مورد سؤال قرار می دهند و اجازه نمی دهند که مردم شادی کنند نه شادی را می شناسند و نه دین را.

نویسنده کتاب «شادی؛ حق فراموش شده» با ذکر نمونه ای در این رابطه می گوید: پیغمبر اسلام می گوید: «وای به حال کسی که غمش زیاد باشد».

گفتنی است؛ کتاب «شادی؛ حق فراموش شده»، اولین اثر درباره شادی در ادبیات حقوقی ایران به شمار می آید.

این کتاب در تیراژ گسترده چاپ شده و اکنون در تمامی کتابفروشی های معتبر سطح کشور توزیع گردیده است و در دسترس علاقه مندان است.

Shadi Final Cover dadkhah