در لزوم توجه به این امر، خبرنگار انتخاب خبر به گفتگو با دکتر سید مهدی احمدی، متخصص زنان و نازایی وعضو هیأت مدیره مرکز درمان ناباروری اصفهان نشست.

در ادامه، نکات برجسته این گفتگو را می خوانید.

دکتر سید مهدی احمدی زوجی نابارور هستند که در مدت یک سال بعد از ازدواج بشرط با هم بودن و بدون استفاده از روش های پیشگیری، باردار نشوند. البته این یک قانون کلی نیست و فاکتور سن در آن مدخلیت دارد. شایان ذکر است که در سن بالای 35 سال برای بانوان، این مدت به 6 ماه کاهش می یابد و پس از آن باید به فکر درمان بود.

طبق تحقیقات، معمولاً حدود 40 درصد ناباروری مربوط به زن، 40 درصد مربوط به مرد و 20 درصد ناشی از فاکتورهای مشترک است. در واقع نرخ ناباروری بین زن و مرد یکسان است.

لازمه پیگیری یک زوج نابارور، بررسی دقیق زوجین است که باید با مراجعه به پزشک و بررسی کلیه مسائلی که مربوط به ناباروری است، از جمله عوامل شغلی، فاکتورهای ژنتیک، شجره نامه و سابقه ابتلا به بیماری های مختلف و اعمال جراحی، احتلالات هورمونی، عوامل محیطی و غیره، پیگیری ها انجام شوند.

مصرف سیگار، قلیان و مواد مخدر، برخی از داروهایی که مردان ورزشکار مثل کشتی گیران مصرف می کنند، آلودگی های زیست محیطی، تشعشعات و امواج الكترومغناطيسي می توانند باعث عقیمی موقت و گاه دائم شوند.

حدود 15 درصد از بیماران نابارور در سنین باروری باید پروسه درمان طولانی مدت را دنبال کنند و 85 درصد بقیه باید توسط همکاران پزشک بررسی و درمان شوند. گاهی حتی یک راهنمایی ساده می تواند مشکل ناباروری چند ساله را حل نماید.

در ادامه، مشروح این گفتگو را بخوانید.