انتخاب خبر:

اولین همایش زن، زمین و صلح؛

تبیین نقش محوری زنان در محیط زیست پویا و توسعهء پایدار.

برگزاری پنلهای تخصصی و تریبون آزاد

برای بررسی روشهای رفع تبعیض جنسیتی زنان و احقاق حقوق برابر آنها جهت نیل به توسعهء پایدار و حفظ محیط زیست.

آغاز همایش با پیام تصویری خانم دکتر مه لقا ملاح مادر محیط زیست ایران و مدیر عامل و موسس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست (بزرگترین تشکل غیر دولتی زنان در حوزهء محیط زیست) و
 قرائت پیام خانم دکتر ابتکار، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و رئیس مرکز صلح و محیط زیست.

و با حضور سخنرانان ارجمند:

خانم شهلا فروزانفر«فعال صلح، محیط زیست و حقوق زنان»

خانم؛ ژیلا موحد شریعت پناهی «فعال و پژوهشگر صلح و حقوق زنان ، کارشناس حفاظت دربارهء تشعشعات رادیو اکتیو»( دبیر همایش)

خانم شهربانو امانی «مشاور زنان وخانواده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و نمایندهء دورهء پنجم و ششم مجلس.»

خانم سیده فاطمه مقیمی « کارآفرین برتر جهان اسلام، عضو هیئت رئیسهء اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و استاد دانشگاه.

خانم پریچهر شاهسوند «استاد جامعه شناسی سیاسی، مدیر عامل شبکهء رشد فراگیر و توسعهء پایدار، فعال زنان،صلح و محیط زیست»

آقای حامد پارسی «دبیرکل کانون عالی گسترش فضای سبز وحفظ محیط زیست ایران٬ فعال صلح و کنشگر مدنی»

خانم مرضیه جدا « پژوهشگر مدیریت منابع آب ومحیط زیست و رییس کمیتهء زنان، مصرف بهینه و حفاظت از محیط زیست وزارت نفت»

خانم مهدیه جعفری « استاد مدعو دانشگاه، کنشگر محیط زیست، صلح و حقوق حیوانات»

خانم رویا بهزادی «مدیر گروه مهربانوان حرمت حیات، فعال محیط زیست و حقوق حیوانات.»

خانم فریبا فتحی « پژوهشگر و فعال محیط زیست و زنان، عضو پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی»

خانم هانیه گرائیلی « مدیرعامل موسسهء استمرار امید و عضو مجمع زنان اصلاح طلب»

آقای بابک توتونچی «جامعه شناس «پژوهشگر بیو دموکراسی و بیو سوسیولوژی، فعال صلح ومحیط زیست، بنیانگذار و دبیر کل مکتب حرمت حیات»

خانم افسرکاظمی «فعال حقوق زنان و کنشگر مدنی، کارشناس مطالعات راهبردی فرهنگ»

خانم نادره رضایی «جامعه شناس، کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان»

زمان؛ پنج شنبه ۲۴ دی ماه ۹۴ ازساعت ۱۵ تا  ۱۹

مکان؛ تهران، خیابان ولی عصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچهء ساعی ۲ سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سرو.

حضور کلیه فعالین مدنی، زنان برابری طلب و کنشگران صلح و محیط زیست مایهء مباهات خواهد بود.

شایان ذکر است برنامه راس ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد، لذا استدعا دارد حداقل ۱۰ دقیقه پیش از زمان مقرر حضور به هم رسانید.