دکتر صادق زیباکلام در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر تأکید کرد: اغلب می دانیم که در سال 1388 بیش از 90 درصد معترضین به نتیجه انتخابات 22 خرداد اقشار و لایه های تحصیل کرده جامعه بودند و در آمریکا هم شاهد هستیم که بسیاری از تظاهرکنندگان این روزها دانشجویان، نویسندگان و فعالان مدنی هستند.

وی افزود: در این میان، نوع برخورد دو نظام حاکمیتی ایران و آمریکا با معترضین انتخابات در سال 1388 ایران و 1395 آمریکا بسیار جالب توجه بود.

این تحلیلگر سیاسی در توضیح مقصود خود اظهار داشت: اکنون نزدیک به 5 روز می شود که ما شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان، عمدتاً، و جوانان در آمریکا نسبت به انتخاب zibakalamsadeghآقای ترامپ هستیم. در این راستا معترضین در خیابان ها تظاهرات و راهپیمایی کردند، خیابان ها را بند آوردند، اما ببینید نه یک گلوله شلیک شد و نه یک دستگیری اتفاق افتاد و نه کسی مجروح و کشته شد و نه به کسی تیراندازی شده است.

زیباکلام ادامه داد: در واقع می توان نحوه برخورد حاکمیت آمریکا با معترضین در انتخابات را با نحوه برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت مردم سالاری دینی با معترضین مقایسه کرد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: آقای ترامپ با اینکه پیروز انتخابات است نه یک کلمه به معترضین توهین کرده، نه یک کلمه به آنها ناسزا گفته، و اصلاً هیچگونه واکنشی نشان نداده است.

وی تأکید کرد: با گذشت 5 روز از اعتصابات و تظاهرات گسترده آمریکایی ها نسبت به انتخابات آمریکا و پیروزی آقای ترامپ، نه یک نفر بازداشت شده، نه یک نفر روانه زندان گوانتانامو که معادل بازداشتگاه کهریزک ایران است شده و نه هیچ یک از اتفاقات دیگری که در انتخابات 1388 ایران رخ داد در آمریکا اتفاق افتاده است.

زیباکلام در پاسخ به این سؤال که آیا نحوه مواجهه حاکمیت آمریکا با معترضین به ذات نظام سیاسی آمریکا که مخالفین را تحمل می کند باز می گردد، گفت: بله دقیقاً همینطور است. اگر به یاد داشته باشید حدود 4 سال پیش هم همگی شاهد تظاهرات نسبتاً گسترده ای بودیم که تحت «جنبش وان استریت» در آمریکا به راه افتاده بود. همان جنبشی که تحت عنوان «99 درصد و 1 درصد» معروف شده بود و آمریکایی ها می گفتند تمام ثروت آمریکا متعلق به یک درصد جامعه آمریکا و 99 درصد هیچ ثروتی ندارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با اینکه آن اعتراضات گسترده بود و نزدیک به چندین ماه جریان پیدا کرد و هفته ها و روزها خیابان معروف وال استریت که مرکز تجاری نیویورک است توسط معترضین اشغال شده بود، اما در جریان این اعتراضات هم نه کسی کشته و مجروح شد، نه کسی محاکمه شد و نه حکومت آمریکا معترضین وال استریت را متهم کرد که آن ها از بیگانگان همزمان دستور می گرفتند.

زیباکلام تصریح کرد: جالب اینکه امروز هم ما شاهد هستیم که مقامات آمریکایی معترضین را خطاب قرار نمی دهند که فریب خورده هستند، آن ها از ایران و عربستان خط می گیرند، آن ها از داعش خط می گیرند و این نوع سؤالات و در کل خیلی عادی با معترضین به انتخاب آقای ترامپ برخورد می شود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: احتمالاً چند روزی این تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد. حالا ممکن است اعتراضات حالت شدیدتر یا خفیف تر پیدا کند، اما سرانجام این اعتراضات پایان می پذیرد و به تاریخ می پیوندد.

وی در ادامه با اشاره به رویدادهای پساانتخاباتی سال 1388 ایران تأکید کرد: پس از توصیف مواجهه حاکمیت آمریکا با معترضین بهتر است به نوع برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و نظام مردم سالاری دینی ایران با معترضین پرداخت.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: وقتی نگاه می کنیم متوجه می شویم که در جامعه خودمان بعد از 7 سال هنوز که هنوز است صحبت از فتنه است، صحبت از آن تظاهرات است، عده ای هنوز به دلیل حوادث اتفاق افتاده در سال 1388 در حصر هستند، عده ای هنوز در زندان هستند.

دکتر صادق زیباکلام در پایان گفت: من فکر می کنم می شود مقادیر زیادی درباره مقایسه نظام مردم سالاری دینی و نظام مردم سالاری لیبرال کتاب نوشت، سخنرانی کرد، کنفرانس و همایش گذاشت، مقاله نوشت، ولی در عین حال مقایسه همین نوع برخوردی که نظام آمریکا با معترضین در انتخابات داشته است و نوع برخوردی که نظام جمهوری اسلامی ایران با معترضین در سال 1388 داشته است به بهترین وجه و به زیباترین وجه تفاوت مردم سالاری دینی در ایران و مردم سالاری لیبرال در آمریکا را به نمایش می گذارد.