اما واقعيت پرونده بابك زنجاني چه بود؟ تکلیف پرونده اين ميلياردر نفتي چيست؟ آيا وجوه و اموال متعلق به مردم ايران به كشور باز مي گردد؟ خبرنگار انتخاب خبر براي اطلاع از جزئیات پشت پرده پرونده بابک زنجانی پاي صحبت هاي دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري نشست.

در ادامه، بخش هاي مهم اين مصاحبه را مي خوانيد.

پرونده بابک زنجانی متفاوت با متهمین یا مجرمینی است كه در ایران دست به تخلف می زنند و اموالی را به طرق کلاهبرداری، جرح و قتل یا حتی خیانت در امانت متصرف می شوند، چراكه اموال اينگونه مجرمان در داخل کشور باقی می ماند.

شيوه بازداشت بابك زنجاني و همچنين نحوه رسيدگي به پرونده او نادرست بود. افراد یا نهادهايي از اینکه بابک زنجانی محموله های نفتی را به خارج از کشور انتقال می Dr Nemat Ahmadiداد اطلاع داشتند. حتي نسبت به پول هاي خارج از كشور هم اطلاعاتي در اختيار آن ها قرار گرفته بود. وقتی که قرار شد با زنجانی برخورد شود دیگر چرا او را بازداشت کردند؟ کسانی که در خارج کشور بودند و زنجانی مدعی بود که پول ها در اختیارشان است بازداشت بابک زنجانی را جشن گرفتند.

صدور حکم اعدام بابک زنجانی نمی تواند عادلانه باشد، چرا که بابک زنجانی خود به تنهایی چنین اقداماتی را انجام نداده است. به عنوان مثال قاضي مي تواند براي فردی كه اقدام به فريب سیستم قضایی كشور مي نمايد و اقدام به كلاهبرداري مي كند با استناد به مواد قانونی حکم صادر كند. اما در مورد بابک زنجانی اینگونه نبوده است چراكه برخي افراد در ايران زنجاني را شناسايي كردند و او را به خدمت گرفتند.

در شرایطی که آقایان فریاد می زدند که تحریم ها را دور می زنند، تحریم ها کاغذ پاره است و مردم کوچه و بازار و خیابان کمترین توجهی به تحریم ها دارند، بابك زنجاني شناسايي مي شود و به خدمت گرفته مي شود و با اتکا به او چنین سخنانی بر زبان آورده مي شود. وقتی بابک زنجانی از سوي چندین وزیر و رئیس کل بانک مرکزی وقت تأیید مي شود و مطرح مي كنند که محموله های نفتی بايد به راحت الحلقوم واگذار شود تا او آنها را به خارج از كشور انتقال دهد پس دیگر چرا باید فردی مانند بابک زنجانی را بازداشت و محاکمه و به اعدام محکوم كرد؟

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و فساد نفتی از این نظر به باور من ناقص است. چگونه وزیران و رئیس کل بانک مرکزی وقت به دادگاه احضار نشدند؟ چگونه افرادی که در شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران نفت را در اختیار زنجانی قرار دادند احضار و بازداشت نشدند؟ افرادی که در وزارت نفت به زنجانی محموله های نفتی را تحویل دادند همچنان نامشخص هستند و اصلاً آن ها احضار و مورد بازجویی قرار نگرفته اند. آیا تاکنون افرادی که در وزارت نفت، نفت را در اختیار بابک زنجانی قرار داده اند اظهاراتي در اين خصوص داشته اند و به اظهارات آن ها توجه شده است؟

از نظر من حکم اعدام بابک زنجانی اجرا می شود، اما اینکه اجرای این حکم به نفع کشور و ملت باشد حرف دیگری است. این حکم مطابق با کیفرخواست موجود صادر گرديده است و اگر حتی خود من یا هرکس دیگری قاضی دادگاه بوديم همین حکم را صادر مي كرديم. خروجی کیفرخواست صادره چنین حکمی است.

قانون آيين دادرسي كيفري اين مجوز را به مرجع قضائي داده است تا در صورت جلب رضايت شاكي خصوصي، حكم متهم را تا يك درجه تخفيف دهد. اين بدين معناست كه در پرونده «بدهي‌هاي نفتي بابك زنجاني» كه تخلف محرز شده و حكم نيز متناسب با كيفرخواست صادر شده است، در صورتي كه اين مجرم در مسير جلب رضايت شاكي خصوصي اش يعني شركت نفت برآيد، آن‌هم با عودت و بازگرداندن اموال اماني شركت ملي نفت، دادگاه اين توان را داراست كه حكم اعدامش را به حكم حبس كاهش دهد.

بابک زنجانی یک زخمی بر چهره نگاه مجموعه ای است كه در یک دوره اقدام به اداره کشور مي نمودند. بابك زنجاني یک زخمی بر چهره شیوه اداره کشور به صورت احمدی نژادی است، كه این زخم تا قیام قیامت التیام پیدا نمی کند.

رسیدگی به پرونده زنجانی ناقص بود و آنچه در دادگاه اين متهم نفتي اتفاق افتاد محل مناقشه است. کسی معترض عوامل به وجود آورنده و حامیان آقای زنجانی نشد. آیا پرونده زنجانی منتهی به سه نفر موجود در پرونده است؟ این را نمی گویم که عده ای می خواهند زنجانی اعدام شود تا از پول های نفتی منتفع شوند؛ اما آنچه مسلم است، پول ها در خارج از کشور است و حاميان وقت او در داخل ايران به آن دسترسی ندارند. اما کسانی که حامی آقای زنجانی بودند و زنجانی را ساختند، زنجانی وار به منابع ملی و به منافع عمومی حمله کردند و یک داغی بر چهره اقتصاد مملکت ایران نهادند. اين افراد از خدا می خواهند که همین امروز بابک زنجانی اعدام و قصه تمام شود و کسی معترض آنان نشود. اما مطمئن باشیم که روزی پرونده زنجانی مورد رسیدگی حقوقی جامع و کامل قرار خواهد گرفت و ابعاد كامل آن مشخص خواهد شد.

در ادامه، مشروح اين مصاحبه را بخوانيد.